Article Index

De Munin Master machine wil ik van buitenaf bereikbaar hebben, ik zal deze als virtuele machine installeren.

 

 1. Ik stop de FreeBSD cdrom in de cdrom speler, onder root mount ik de cdrom
  # mount -t cd9660 -o -e /dev/cd0 /cdrom

 2. Ik log in als virtualbox en ik start X Windows

  # startx

 3. Ik Start VirtualBox en maak een 64 bit FreeBSD machine aan:
  #VirtualBox 4. Ik geef hem 1024 MB aan intern geheugen: 5. Ik maak meteen een virtuele harddisk aan:


 6. De harde schijf moet groeien naarmate er meer gebruikt wordt. 7. De hardeschijf max maximaal 40 GB worden: 8. Onder de gebruiker virtualbox heb ik geen toegang tot mijn host drive, kan wel bij de cd, maar niet via VirtualBox, dan maar de ISO downloaden:

  # fetch ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/amd64/ISO-IMAGES/9.3/FreeBSD-9.3-RELEASE-amd64-dvd1.iso


  Opmerking: Inmiddels zit ik al op FreeBSD 10.2

 9. Ik mount de ISO die ik heb gedownload: 10. Ik kies Bridget networking en kies < OK >:

 11. Ik Start de machine:

 12. Ik kies de standaard keyboard Mapper < OK >

   

 13. Ik kies de volgende opties om te installeren: doc, lib32, ports, src. < OK > 14. Geef de (Virtuele) Machine een naam: < OK >


 15. Ik kies voor Guided installatie: < OK > 16. Ik zet de hele partitie van 40 GiGaByte in: < OK >


 17. Zo ziet dat dan er uit, selecteer < Finish >


 18. We gaan voor < Commit > 19. De installatie gaat voort


 20. Geef een administrator/root wachtwoord voor het account: root


 21. De netwerk adapter in VirtualBox heet: em0 Intel(R) Pro/1000 Legacy Network Connection 1.0.6 22. We configureren een vast ip adres:


 23. We kiezen voor geen Dhcp < No > 24. Hier vullen we het IP adres in:


  Opmerking: Ik heb mijn netwerk ingesteld op 10.30.0.xxx, bij jou zal dit waarschijnlijk: 192.168.xxx.xxx zijn.

 25. Resolver configuration < OK >  Opmerking: Ik heb hier het IP adre svan mijn Router ingevuld.

 26. IP v6 heb ik thuis niet nodig, ga geen nieuwe routers aanschaffen.


 27. Ook even de juiste Region instellen < No > 28. We kiezen als tijdzone: 8 Europe, < OK >


 29. We kiezen Netherlands (2x PageDown en dan 1x pijltje naar beneden), kies < OK > 30. CEST is wat wij zoeken: < Yes > 31. Bij system configuration kiezen we voor: sshd, moused en ntp. Kies < OK > 32. Er word gevraagd of wij een extra gebruiker willen instellen, dat doen we.

  Opmerking: Ik dacht slim te zijn en een gebruiker: munin aan te maken, maar dat vormt juist een probleem voor het munin master script/programma.

 33. Vul de vragen in en maak een gebruiker aan.


 34. We kiezen < Exit > en dan < OK > 35. Of we nog wat laatste dingetje mogen configureren, we kiezen < Yes > 36. We passen de hosts file nog even aan:

  # vi /etc/hosts


  Opmerking: Het IP adres kan voor jou natuurlijk anders zijn.

 37. Exit en reboot, zet de virtuele machine uit voordat hij weer gaat opstarten. 38. Haal de iso uit de cdrom speler en start dan pas VirtuelBox weer op:


  Opmerking: Om de Virtuele machine op te starten zonder X Windows, gebruik het commando:
  # VBoxManage startvm <Naam virtuele machine> --type headless

  Om netjes af te sluiten gebruik je:
  # VBoxManage controlvm OpenVPN acpipowerbutton   


 39. In onderstaande stappen zal ik iets minder screenshots en info geven, zodra je uitgebreidere informatie wilt kan je dit bekijken in artikel: Lamp Omgeving installeren (F.a.m.p.)

  Ik log in als root en ga de ports collectie updaten:
  # portsnap fetch extract
  # portsnap fetch update 40. Installeer apache en selecteer de standaard opties bij de keuze schermen:

  # cd /usr/ports/www/apache24
  # make install
  # make clean

 41. Pas het volgende configuratiebestand aan voor Apache:
  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Pas de volgende regels aan:

  ServerRoot "/usr/local"
  ServerAdmin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ServerName www.example.com:80
  DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data"
  Listen :80

  En sla het bestand op.

 42. Voeg het volgende toe aan: /boot/loader.conf
  accf_http_load="YES"

 43. Voeg de volgende lijn toe aan: /etc/rc.conf
  apache24_enable="YES"

 44. MySQL installeren:

  # cd /usr/ports/databases/mysql56-server/
  # make install
  # make clean

 45. Gebruik de standaard instellingen bij deze installatie. Na een tijdje is de installatie klaar en dan proberen we de mysql server op te starten:

  # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

 46. Voeg het volgende toe aan /etc/rc.conf

  # vi /etc/rc.conf
  mysql_enable="YES"

 47. Nu gaan we php installeren, kies de standaard opties:
  # cd /usr/ports/lang/php55
  # make install
  # make clean

 48. Copyeer het php.ini voorbeeld bestand
  # cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

 49. Wijzig het bestand: /usr/local/etc/apache24/httpd.conf en voeg de volgende regels toe onder AddType:


  AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php-source .phps

 50. In hetzelfde bestand voeg je de volgende regel toe onder LoadModule
  LoadModule php5_module libexec/apache24/libphp5.so

 51. Voeg .php toe aan de DirectoryIndex zodat .php bestanden gestart kunnen worden:
  Verander
  DirectoryIndex index.html
  naar
  DirectoryIndex index.php index.html

 52. Installeer de php55 module:

  # cd /usr/ports/www/mod_php55
  # make install clean

 53. Laad de dtracell module in het geheugen zodat de perl module geladen kan worden door Apache.
  # kldload dtraceall

  Voeg deze toe aan /boot/loader.conf
  # echo 'dtraceall_load="YES"' >> /boot/loader.conf

 54. Test het geheel door het volgende commando:

  # /usr/local/sbin/apachectl restart

  Apache zou correct moeten opstarten.

 55. Nu gaan we munin-master installeren:

  # cd /usr/ports/sysutils/munin-master
  #
  make config-recursive install clean

 56. Ik ga voor de standaard opties. < OK > 57. p5-Net-SSLeay-1.65 (p5 staat voor Perl versie 5), < OK > 58. rrd-tool-1.4.8_2 59. FreeType2-2.5.3.2 60. png-1.5.18 61. Cairo-1.10.2_10,2 62. libxcb-1.10_2 63. libcheck-0.9.14 64. Python27-2.7.8.2 65. libxslt-1.1.28_4 66. libgcrypt-1.6.1_3 67. libgpg-error-1.13_1 68. fontconfig-2.11.0_3,1


 69. glib-2.36.3_3 70. libffi-3.0.13_1


 71. pango-1.34.1_6


 72. bison-2.7.1,1


 73. icu-53.1


 74. Dejavu-2.34_4 75. p5-DateTime-1.10 (Perl 5) 76. p5-DateTime-Locale-0.45


 77. p5-DateTime-TimeZone-1.73 (Perl 5)


 78. p5-FCGI-0.74


 79. De installatie van Munin Master is klaar!

 80. Om munin master te configureren ga je naar /usr/local/etc/munin

  # cd /usr/local/etc/munin
  # vi munin.conf
  Voeg de node toe die je wilt monitoren, in mijn geval 10.30.0.5 81. Laat de machine een kwartier zijn gang gaan en de machine die je wilt monitoren komt tevoorschijn.

 82. Bij een tweede installatie functioneerde munin niet, dit kwam doordat de rechten in de var directory nog op root stonden, dit heb ik als volgt opgelost:

  # cd /var
  # chown -R munin munin

  Hierna functioneerde munin master wel goed. Munin Master word gestuurd door een cronjob op de locatie: /usr/local/bin/munin-cron, deze kan je starten door het volgende commando:
  # su - munin /usr/local/bin/munin-cron

  Ook heb ik ontdekt dat bij 2 installatie’s de rechten van zowel: /var/munin en /var/log/munin goed gezet moesten worden na installatie.

 83. We voegen de alias toe in /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Voeg de volgende regel toe in het hoofdstuk alias

  Alias /munin "/usr/local/www/munin" 84. Voeg ook de rechten toe om deze directory te betreden:


  Voeg de volgende regels toe:

  <Directory "/usr/local/www/munin">
  Options none
  AllowOverride None
  Require all granted
  </Directory>

  onder de rechten van de cgi-bin toe.


  Opmerking: Ik had een beetje moeite met de instellingen zoals op de webpagina's: http://www.aisecure.net/2011/02/16/monitor-systems-using-munin/ & http://blog.ijun.org/2011/03/monitor-systems-using-munin.html, dus heb ik voor deze manier gekozen. Ik kreeg steeds de melding no access, of 500 Internal Server error.

   

 85. Controleer apache door deze opnieuw op te starten:
  # /usr/local/sbin/apachectl restart

 86. Ik heb de htaccess verwijderd uit /usr/local/www/munin
  # rm /usr/local/www/munin/.htaccess

  Nu werkt Munin wel op: http://10.30.0.30/munin

 Lees verder: Munin Plugins installeren