Article Index • Om munin master te configureren ga je naar /usr/local/etc/munin

  # cd /usr/local/etc/munin
  # vi munin.conf
  Voeg de node toe die je wilt monitoren, in mijn geval 10.30.0.5 • Laat de machine een kwartier zijn gang gaan en de machine die je wilt monitoren komt tevoorschijn.

 • Bij een tweede installatie functioneerde munin niet, dit kwam doordat de rechten in de var directory nog op root stonden, dit heb ik als volgt opgelost:

  # cd /var
  # chown -R munin munin

  Hierna functioneerde munin master wel goed. Munin Master word gestuurd door een cronjob op de locatie: /usr/local/bin/munin-cron, deze kan je starten door het volgende commando:
  # su - munin /usr/local/bin/munin-cron

  Ook heb ik ontdekt dat bij 2 installatie’s de rechten van zowel: /var/munin en /var/log/munin goed gezet moesten worden na installatie.

 • We voegen de alias toe in /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Voeg de volgende regel toe in het hoofdstuk alias

  Alias /munin "/usr/local/www/munin" • Voeg ook de rechten toe om deze directory te betreden:


  Voeg de volgende regels toe:

  <Directory "/usr/local/www/munin">
  Options none
  AllowOverride None
  Require all granted
  </Directory>

  onder de rechten van de cgi-bin toe.


  Opmerking: Ik had een beetje moeite met de instellingen zoals op de webpagina's: http://www.aisecure.net/2011/02/16/monitor-systems-using-munin/ & http://blog.ijun.org/2011/03/monitor-systems-using-munin.html, dus heb ik voor deze manier gekozen. Ik kreeg steeds de melding no access, of 500 Internal Server error.

   

 • Controleer apache door deze opnieuw op te starten:
  # /usr/local/sbin/apachectl restart

 • Ik heb de htaccess verwijderd uit /usr/local/www/munin
  # rm /usr/local/www/munin/.htaccess

  Nu werkt Munin wel op: http://10.30.0.30/munin

 •  Lees verder: Munin Plugins installeren