Het is u toegestaan de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits (1) auteursrechtaanduiding op alle kopieƫn wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen, (2) de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatie- en niet-commerciƫle of persoonlijke doeleinden worden gebruikt, (3) de op deze website beschikbare gegevens en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt, en (4) de op deze website beschikbare grafische voorstellingen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

BSD05 EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE VERVAT IN DE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. BSD05 EN/OF RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS BSD05 EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE GEGEVENS EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. BSD05 EN/OF ZIJN RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE DAARIN BESCHREVEN ONDERZOEKEN AANBRENGEN.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..