Article Index

Uiteraard willen we PHP, Mysql en Apache hebben. Dit zijn toch wel de meest belangrijke tools voor mij en installeer ik deze dus ook op mijn FreeBSD machine:

 

 1. Ik ga ondertussen verder met het installeren van Famp (FreeBSD, Apache, MySQL & PHP).
  # cd /usr/ports/www/apache24
  # make install
 2. Voor apr-1.5.1.1.5.3.3 kies ik de standaard opties:


 3. Voor gdbm-1.11_2 gebruik ik ook de standaard opties:


 4. Installatie van Apache is klaar:
  # make clean


 5. Pas het volgende configuratiebestand aan voor Apache:
  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Pas de volgende regels aan:

  ServerRoot "/usr/local"
  ServerAdmin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ServerName www.example.com:80
  DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data"
  Listen 80

  En sla het bestand op.

 6. Voeg het volgende toe aan: /boot/loader.conf

  # vi /boot/loader.conf

  De Volgende regel toevoegen

  accf_http_load="YES"


 7. Maak contact met het unencrypted gedeelte van de schijf:
  # mount /dev/da0p2 /mnt/unencrypted

  Opmerking: Als je met het label wilt vebrinden gebruik je het commando:
  # mount /dev/gpt/publicos /mnt/
  unencrypted

 8. Copyeer /boot/loader.conf naar het unencrypted gedeelte

  # cp /boot/loader.conf /mnt/unencrypted/boot/loader.conf

 9. Controleer of het juist is over gekomen:
  # cat /mnt/unencrypted/boot/loader.conf


 10. Voeg de volgende lijn toe aan: /etc/rc.conf
  # vi /etc/rc.conf

  Voeg de volgende lijn toe:
  apache24_enable="YES"


 11. Controleer of apache wilt opstarten

  # /usr/local/sbin/apachectl start