Article Index

Uiteraard willen we PHP, Mysql en Apache hebben. Dit zijn toch wel de meest belangrijke tools voor mij en installeer ik deze dus ook op mijn FreeBSD machine:

 

 1. Ik ga ondertussen verder met het installeren van Famp (FreeBSD, Apache, MySQL & PHP).
  # cd /usr/ports/www/apache24
  # make install
 2. Voor apr-1.5.1.1.5.3.3 kies ik de standaard opties:


 3. Voor gdbm-1.11_2 gebruik ik ook de standaard opties:


 4. Installatie van Apache is klaar:
  # make clean


 5. Pas het volgende configuratiebestand aan voor Apache:
  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Pas de volgende regels aan:

  ServerRoot "/usr/local"
  ServerAdmin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ServerName www.example.com:80
  DocumentRoot "/usr/local/www/apache24/data"
  Listen 80

  En sla het bestand op.

 6. Voeg het volgende toe aan: /boot/loader.conf

  # vi /boot/loader.conf

  De Volgende regel toevoegen

  accf_http_load="YES"


 7. Maak contact met het unencrypted gedeelte van de schijf:
  # mount /dev/da0p2 /mnt/unencrypted

  Opmerking: Als je met het label wilt vebrinden gebruik je het commando:
  # mount /dev/gpt/publicos /mnt/
  unencrypted

 8. Copyeer /boot/loader.conf naar het unencrypted gedeelte

  # cp /boot/loader.conf /mnt/unencrypted/boot/loader.conf

 9. Controleer of het juist is over gekomen:
  # cat /mnt/unencrypted/boot/loader.conf


 10. Voeg de volgende lijn toe aan: /etc/rc.conf
  # vi /etc/rc.conf

  Voeg de volgende lijn toe:
  apache24_enable="YES"


 11. Controleer of apache wilt opstarten

  # /usr/local/sbin/apachectl start

 12. MySQL installeren:
  # cd /usr/ports/databases/mysql56-server/
  # make install
  # make clean


  Opmerking: Je zou ook: make config-recursive install clean kunnen proberen zodat je alle keuzes vooraf krijgt te zien.

 13. Na een tijdje (en zonder keuzes) is de installatie klaar en dan proberen we de mysql server op te starten:
  # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

  Als het goed is, ziet het er zo uit: 14. Voeg het volgende toe aan /etc/rc.conf
  # vi /etc/rc.conf
  mysql_enable="YES"


 15. Stel het wachtwoord in met het volgende commando:
  # rehash
  # mysqladmin -u root password '<password>' 16. MySQL Configureren doe je als volgt:

  Copyeer het voorbeeld bestand met het volgende commando:
  # cp /usr/local/share/mysql/my-default.cnf /etc/my.cnf

 17. Controleer of het bestand daadwerkelijk aanwezig is:
  # cat /etc/my.cnf

  En herstart de MySQL Server:
  # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart


 18. En dan nu de PHP installatie:

  # cd /usr/ports/lang/php55
  # make install

  Kies de standaard opties:


 19. Ruim het pakketje op:
  # make clean


 20. Copyeer het php configuratie bestand:
  # cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

 21. Wijzig het bestand: /usr/local/etc/apache24/httpd.conf en voeg de volgende regels toe onder AddType:
  # vi
  /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Voeg de volgende regels toe:

  AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php-source .phps


 22. Voeg in datzelfde bestand het volgende toe onde " LoadModule" sectie:
  LoadModule php5_module libexec/apache24/libphp5.so 23. Verander ook Directory Index van:

  naar:

  DirectoryIndex index.php index.html


 24. Herstart apache:

  # /usr/local/sbin/apachectl restart

  ik kreeg de volgende foutmelding:


  libphp5.so bestand inderdaad niet.

 25. Na wat zoekwerk kwam ik erachter dat dat het helemaal anders werkt tegenwoordig:
  (Bron: http://blog.ataboydesign.com/2014/04/17/freebsd-10-installing-apache-2-4-mysql-5-5-and-php5-5-missing-libphp5-so/)


  Laad als eerste de module:
  # kldload dtraceall

  Voeg deze toe aan /boot/loader.conf
  # echo 'dtraceall_load="YES" >> /boot/loader.conf

 26. Copyeer /boot/loader.conf naar het unencrypted gedeelte

  # cp /boot/loader.conf /mnt/unencrypted/boot/loader.conf

 27. Ik ga naar:

  # cd /usr/ports/www/mod_php55

  # make install clean 28. herstart Apache nogmaals:

  # /usr/local/sbin/apachectl restart


 29. Maak een bestand aan index.php en controleer of het werkt:
  # vi /usr/local/www/apache24/data/index.php

  En voeg daar aan toe:
  <?php echo "TEST"; ?>

 30. Ik werk graag met phpmyadmin, dus dit gaan we ook installeren, ga naar de port directory:

  # cd /usr/ports/databases/phpmyadmin
  # make install clean

 31. Ik kies voor de standaard opties:


 32. Bij mb string ga ik ook voor de standaard opties.


 33. onigurama, standaard opties:
 34. mysqli, ik gebruik de standaard optie:


 35. Voor pgp55-gd-gd-5.5.14 gebruik ik ook de standaard opties:


 36. Voor t1lib gebruik ik ook de standaard opties: 37. Blijkt maar weer dat het lezen van de berichtgeving belangrijk is: 38. Voordat ik mysql een aparte gebruikersnaam ga geven, maak ik deze ook aan als normale user:


 39. Log in als root in mysql:

  # mysql -u root -p

  En voer het wachtwoord voor administrator in.

  Maak een nieuwe gebruiker aan en geef die toegang tot de privilege's van root (Het lijkt mij geen goed idee om als root in te loggen in phpmyadmin.
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO databeest@localhost IDENTIFIED BY '******' WITH GRANT OPTION;


  Opmerking: De '' om het wachtwoord heen moet je echt gebruiken.

 40. Spoel de rechten door:

  mysql> FLUSH PRIVILEGES; 41. Copyeer het voorbeeld bestand naar de definitieve
  # cd /usr/local/www/phpMyAdmin
  # cp config.sample.inc.php config.inc.php 42. Edit het bestand:
  # vi config.inc.php

  Haal de dubbele forward slash weg voor [controluser] en verander pma in de gebruikersnaam die je wilt gebruiken om aan te loggen in phpmyadmin.


 43. Haal de dubbele forward slashes weg voor [controlpass] en verander pma pass in het wachtwoord dat je wilt gebruiken om aan te loggen in phpmyadmin. 44. Sla het bestand van phpmyadmin op en open:

  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf


 45. Voeg een Alias toe:

  Alias /phpmyadmin/ "/usr/local/www/phpMyAdmin/"

  <Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin">
    Options None
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory> 46. PhpMyadmin is makkelijk gemaakt voor ons, voer als eerste de volgende acties uit:

  # mkdir /usr/local/www/phpMyAdmin/config
  # chmod o+w /usr/local/www/phpMyAdmin/config

 47. Herstart Apache

  # /usr/local/sbin/apachectl restart


 48. Ga naar: http://jouserver.com/phpmyadmin/setup, in mijn geval:
  # http://10.30.0.5/phpmyadmin/setup

 49. In de webinterface doe je de volgende stappen:

  a. Selecteer: New Server
  b. Ga naar het tabblad: Authentication
  c. Haal root weg achter "User for config auth"
  d. Selecteer Apply
  e. Selecteer dan Save
  f. Eventueel nogmaals Save

 50. Om veiligheids redenen verplaatsen we onderstaand bestand

  # mv /usr/local/www/phpMyAdmin/config/config.inc.php /usr/local/www/phpMyAdmin/

 51. Surf naar: http://joudomein.nl/phpmyadmin, je zou een popup box moeten krijgen waar je een wachtwoor dmoet invoeren, je gebruikt natuurlijk de login en wachtwoord die we aan het begin hebben gedefineert (Databeest).

 52. Ik zie de volgende melding in PHPmyadmin staan:


 53. Verwijder het configuratie bestand die we hebben gecreerd:

  # rm -r /usr/local/www/phpMyAdmin/config

 54. De Melding is verdwenen uit de web interface van PHPmyadmin.

 55. Herstart Apache en MySQL, dit zou goed moeten gaan:
  # service apache24 restart
  # service mysql-server restartPHP bruikbaar maken voor een Joomla Installatie