Article Index • MySQL installeren:
  # cd /usr/ports/databases/mysql56-server/
  # make install
  # make clean


  Opmerking: Je zou ook: make config-recursive install clean kunnen proberen zodat je alle keuzes vooraf krijgt te zien.

 • Na een tijdje (en zonder keuzes) is de installatie klaar en dan proberen we de mysql server op te starten:
  # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server onestart

  Als het goed is, ziet het er zo uit: • Voeg het volgende toe aan /etc/rc.conf
  # vi /etc/rc.conf
  mysql_enable="YES"


 • Stel het wachtwoord in met het volgende commando:
  # rehash
  # mysqladmin -u root password '<password>' • MySQL Configureren doe je als volgt:

  Copyeer het voorbeeld bestand met het volgende commando:
  # cp /usr/local/share/mysql/my-default.cnf /etc/my.cnf

 • Controleer of het bestand daadwerkelijk aanwezig is:
  # cat /etc/my.cnf

  En herstart de MySQL Server:
  # /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart


 • En dan nu de PHP installatie:

  # cd /usr/ports/lang/php55
  # make install

  Kies de standaard opties:


 • Ruim het pakketje op:
  # make clean


 • Copyeer het php configuratie bestand:
  # cp /usr/local/etc/php.ini-production /usr/local/etc/php.ini

 • Wijzig het bestand: /usr/local/etc/apache24/httpd.conf en voeg de volgende regels toe onder AddType:
  # vi
  /usr/local/etc/apache24/httpd.conf

  Voeg de volgende regels toe:

  AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php-source .phps


 • Voeg in datzelfde bestand het volgende toe onde " LoadModule" sectie:
  LoadModule php5_module libexec/apache24/libphp5.so • Verander ook Directory Index van:

  naar:

  DirectoryIndex index.php index.html


 • Herstart apache:

  # /usr/local/sbin/apachectl restart

  ik kreeg de volgende foutmelding:


  libphp5.so bestand inderdaad niet.

 • Na wat zoekwerk kwam ik erachter dat dat het helemaal anders werkt tegenwoordig:
  (Bron: http://blog.ataboydesign.com/2014/04/17/freebsd-10-installing-apache-2-4-mysql-5-5-and-php5-5-missing-libphp5-so/)


  Laad als eerste de module:
  # kldload dtraceall

  Voeg deze toe aan /boot/loader.conf
  # echo 'dtraceall_load="YES" >> /boot/loader.conf

 • Copyeer /boot/loader.conf naar het unencrypted gedeelte

  # cp /boot/loader.conf /mnt/unencrypted/boot/loader.conf

 • Ik ga naar:

  # cd /usr/ports/www/mod_php55

  # make install clean • herstart Apache nogmaals:

  # /usr/local/sbin/apachectl restart


 • Maak een bestand aan index.php en controleer of het werkt:
  # vi /usr/local/www/apache24/data/index.php

  En voeg daar aan toe:
  <?php echo "TEST"; ?>

 • Ik werk graag met phpmyadmin, dus dit gaan we ook installeren, ga naar de port directory:

  # cd /usr/ports/databases/phpmyadmin
  # make install clean

 • Ik kies voor de standaard opties:


 • Bij mb string ga ik ook voor de standaard opties.


 • onigurama, standaard opties:
 • mysqli, ik gebruik de standaard optie:


 • Voor pgp55-gd-gd-5.5.14 gebruik ik ook de standaard opties:


 • Voor t1lib gebruik ik ook de standaard opties: • Blijkt maar weer dat het lezen van de berichtgeving belangrijk is: • Voordat ik mysql een aparte gebruikersnaam ga geven, maak ik deze ook aan als normale user:


 • Log in als root in mysql:

  # mysql -u root -p

  En voer het wachtwoord voor administrator in.

  Maak een nieuwe gebruiker aan en geef die toegang tot de privilege's van root (Het lijkt mij geen goed idee om als root in te loggen in phpmyadmin.
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO databeest@localhost IDENTIFIED BY '******' WITH GRANT OPTION;


  Opmerking: De '' om het wachtwoord heen moet je echt gebruiken.

 • Spoel de rechten door:

  mysql> FLUSH PRIVILEGES; • Copyeer het voorbeeld bestand naar de definitieve
  # cd /usr/local/www/phpMyAdmin
  # cp config.sample.inc.php config.inc.php • Edit het bestand:
  # vi config.inc.php

  Haal de dubbele forward slash weg voor [controluser] en verander pma in de gebruikersnaam die je wilt gebruiken om aan te loggen in phpmyadmin.


 • Haal de dubbele forward slashes weg voor [controlpass] en verander pma pass in het wachtwoord dat je wilt gebruiken om aan te loggen in phpmyadmin. • Sla het bestand van phpmyadmin op en open:

  # vi /usr/local/etc/apache24/httpd.conf


 • Voeg een Alias toe:

  Alias /phpmyadmin/ "/usr/local/www/phpMyAdmin/"

  <Directory "/usr/local/www/phpMyAdmin">
    Options None
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory> • PhpMyadmin is makkelijk gemaakt voor ons, voer als eerste de volgende acties uit:

  # mkdir /usr/local/www/phpMyAdmin/config
  # chmod o+w /usr/local/www/phpMyAdmin/config

 • Herstart Apache

  # /usr/local/sbin/apachectl restart


 • Ga naar: http://jouserver.com/phpmyadmin/setup, in mijn geval:
  # http://10.30.0.5/phpmyadmin/setup

 • In de webinterface doe je de volgende stappen:

  a. Selecteer: New Server
  b. Ga naar het tabblad: Authentication
  c. Haal root weg achter "User for config auth"
  d. Selecteer Apply
  e. Selecteer dan Save
  f. Eventueel nogmaals Save

 • Om veiligheids redenen verplaatsen we onderstaand bestand

  # mv /usr/local/www/phpMyAdmin/config/config.inc.php /usr/local/www/phpMyAdmin/

 • Surf naar: http://joudomein.nl/phpmyadmin, je zou een popup box moeten krijgen waar je een wachtwoor dmoet invoeren, je gebruikt natuurlijk de login en wachtwoord die we aan het begin hebben gedefineert (Databeest).

 • Ik zie de volgende melding in PHPmyadmin staan:


 • Verwijder het configuratie bestand die we hebben gecreerd:

  # rm -r /usr/local/www/phpMyAdmin/config

 • De Melding is verdwenen uit de web interface van PHPmyadmin.

 • Herstart Apache en MySQL, dit zou goed moeten gaan:
  # service apache24 restart
  # service mysql-server restart • PHP bruikbaar maken voor een Joomla Installatie