Het viel mij op dat ik foutmeldingen kreeg bij het installeren van Joomla, namelijk deze foutmeldingen:

PHP Fatal error:  Class 'PDO' not found in /www/libraries/joomla/database/driver/pdomysql.php on line 102

  1. Installeer de php55 extensions:
    # cd /usr/ports/lang/php55-extensions
    # make install clean


  2. Het gaat vooral om de PDO extension, zorg dat deze in iedergeval aanstaat:

  3. Dit zal ongeveer de voortgang zijn:


  4. Herstart apache om de wijzigingen actief te maken

    # service apache24 restart

Munin Node Installeren (Monitoring)