Article Index

 

Bridged networking voor Virtualbox aanzetten

1. We willen ook bridged networking, dus moeten we vboxnet aanzetten. In FreeBSD 9.0 kon ik dit doen in de /boot/loader.conf, maar vanaf 9.2 moet dit anders (lees verderop hoe). Dit doe je door het /etc/rc.conf bestand te openen:
# vi /boot/loader.conf

En dan de regel
vboxdrv_load="YES"
vboxnetflt_load="YES"
(Vervallen na een port update)

toe te voegen, uiteraard ook weer opslaan met :w en sluiten met :q

2. Om VirtualBox succesvol te starten moet je dit toevoegen in fstab
# vi /etc/fstab

Voeg toe:
proc /proc procfs rw 0 0

opslaan met :w en sluiten met :q

3. Tevens moeten we dit ook aangeven in /etc/rc.conf.
# vi /etc/rc.conf

en dan de regel:
vboxnet_enable="YES"

toe te voegen.

Wel even opslaan met :w en afsluiten met :q.

4. Herstart de machine met het commando:
# shutdown -r now

Controleer of de virtualBox driver word geladen (Onderste regel)